ÇEVRE BİLİNCİ

Yaşadığı çevreyi korumak ve gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya aktarmak her dünya insanının sosyal sorumluluğudur.
Biz de yaşadığımız ve iş alanlarımız olan çevrenin korunması ve bununla birlikte işçi sağlığı ve iş güvenliğinin işimizin ayrılmaz bir parçası olduğunun bilincindeyiz.

Bu bilinçle, sürekli gelişmeleri ve yenilikleri takip etmeyi temel esas alarak, çevreyle uyumlu, insan sağlığını ön plana çıkaran, çözüm ve faaliyetlerimizi planlarken çevre, sağlık ve güvenlik risklerini belirleyerek önlemler geliştirmek, tehlikeleri tamamen ortadan kaldıracak yöntemleri bulmak ve uygulamak için çaba sarfediyoruz.

Tüm projelerimiz için;

ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi ilkeleri olan madde ve enerji kullanımında, teknoloji seçiminde, şantiyelerin kurulması ve çalıştırılmasında; doğal kaynak kullanımında israfın önlenmesini, çevrenin korunmasını, kirliliğin önlenmesi amacıyla tüm faaliyetlerimizde atık ve artıkların azaltılmasını ve geri kazanım yolu ile ülke ekonomisine yeniden kazandırılmasının sağlanmasını ana prensiplerimizden birisi olarak taahhüt ediyoruz.

                                 

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

Şantiyelerimizde ve projelerimizde görev yapan ekibimiz ve iş ortaklarımızın "Önce Sağlık ve Güvenlik" felsefesinden hareketle bilgi ve bilinç düzeylerini geliştirmek yönünde çalışmalar yapmaktayız. Çalışanların bu konudaki bireysel sorumluluklarının farkında olmalarını sağlamak amacıyla eğitimler vermek, yürürlükte bulunan ilgili yasal mevzuat, idari düzenlemelere ve üyesi olunan kuruluşların kurallarına riayet etmek ve şartlara uygunluğun idame ettirilmesi için periyodik olarak gözden geçirmek bu bilincimizin doğal bir sonucudur.